Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

Utworzono: 28-04-2021

Czy identyfikujemy się ze swoim miejscem zamieszkania? Czy interesuje nas jak wygląda otaczająca nas przestrzeń?
Na te i wiele innych pytań dotyczących otaczającego nas krajobrazu szuka odpowiedzi Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które prowadzi obecnie prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego.

Celem audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu.

W ramach audytu realizowane są działania mające na celu włączenie w wojewódzką dyskusję wszystkich chętnych do zabrania głosu mieszkańców Pomorza. Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych można śledzić Akcję Krajobraz!, gdzie systematycznie pojawiają się informacje dotyczące krajobrazu, tego jak go postrzegamy i co na to wpływa. Prezentowane są tam również konkretne miejsca i elementy, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe, składające się na bogactwo krajobrazowe i tożsamość naszego regionu.

Pytania ankietowe dotyczą min. wyglądu miejsca zamieszkania, najcenniejszych miejsc w okolicy oraz przykładów kultywowanych lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane w formie zbiorczej i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby badawcze.

Link do ankiety „Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu” 
Ankietę można wypełniać do 15 czerwca 2021 roku. Zachęcamy !

Źródło: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Zdjęcie z lotu ptaka. Widok na drogę w miejscowości Redkowice, zabudowę mieszkaniową, akwen wodny, pola i lasy.