Zaktualizowana ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Utworzono: 21-03-2022

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała zaktualizowaną ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ma na celu ułatwić funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W nowej wersji uwzględniono najnowsze zmiany prawne po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.