Wnioski na świadczenie pieniężne za pomoc uchodźcom

Utworzono: 21-03-2022

15 marca br. premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które umożliwia wypłacanie świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Polacy, którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień. Świadczenie będzie wypłacane przez 60 dni.

W środę (16 marca br.)  minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie określające wzór wniosku, który należy wypełnić, żeby otrzymać świadczenie pieniężne. Przepisy ustawowe dotyczące świadczenia wchodzą w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku (w zał.). Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub w pokoju nr 2 oraz 13 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 , w piątki od 7.30 – 15.00. Informacje w sprawie wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerem 59 86 12 428. 

Klauzula RODO w j. polskim - https://bip.nwl.pl/m,549,klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-obywateli-ukrainy-w-zwiazku-z-nadanie.html
Klauzula RODO w j. ukraińskim - https://bip.nwl.pl/m,551,pesel.html

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania pomocy są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 605).  Wzór wniosku, który trzeba złożyć, wskazuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca  2022 r. (Dz.U. poz. 608)

Grafika poglądowa.