Pomorskie spotkania on-line dla osób pracujących z uchodźcami z Ukrainy

Utworzono: 27-04-2022

Informujemy o spotkaniach mających na celu wsparcie i rozwój kompetencji różnorodnych grup pracujących z i wspierających uchodźców.

Spotkania już się odbywają, można dołączać w dowolnym terminie, zależnie od potrzeb. 
Oprócz kadr instytucji (ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury oraz urzędy pracy), spotkania adresowane są również do wolontariuszy i osób goszczących uchodźców w domach.

Uchodźcy — przede wszystkim uchodźczynie i ich dzieci — niosą nie tylko różnice kulturowe i językowe, inną przeszłość zawodową i społeczną, ale przede wszystkim doświadczenie przymusowej migracji, niekiedy traumy. Warto rozwijać umiejętności wsparcia osób w takiej
sytuacji, wymieniać doświadczenia, pomysły i informacje oraz naładować akumulatory do dalszej pracy czy wspólnego z uchodźcami mieszkania.

Spotkania prowadzi Hanna Hakiel, psycholożka i specjalizująca się w migracjach i traumie uchodźczej, wsparciu uchodźców oraz rozwoju kompetencji instytucjonalnych.
Jest to tym bardziej ważne, że tak niewiele można powiedzieć o przyszłości — tak samych uchodźców jak i różnych potrzeb, które z czasem będą się pojawiać. 

W tym kontekście w złączniku do probrania jest:
1. nieduży raport dotyczący uchodźczyń z Ukrainy: ich planów co do pobytu w Polsce i wejścia na rynek pracy, profilu demograficznego.
2. aktualne dane dotyczące liczby uchodźców mieszkających na Pomorzu.


POMORSKIE SPOTKANIA ON-LINE:

  • Dla kadr instytucji kultury — o bezpiecznych przestrzeniach dla uchodźców

w każdą środę, w godz. 15.00-17.00
link do spotkania
link do wydarzenia na Facebooku

  • Dla pracowników/czek socjalnych i wolontariuszy/ek —  o wsparciu osób w uchodźstwie

w każdy czwartek, w godz. 13.00-15.00
link do spotkania
link do wydarzenia na Facebooku

  • Dla mieszkańców goszczących uchodźców

w każdy czwartek, w godz. 18.00-20.00
link do spotkania
link do wydarzenia na Facebooku

  • Dla doradców zawodowych, z PUP i NGO — o wsparciu osób w uchodźstwie

w każdy piątek (od 29 kwietnia), w godz. 10.00-12.00
link do spotkania
link do wydarzenia na Facebooku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Element dekoarcyjny.