Pomagamy Ukrainie - zgłoś chęć przyjęcia uchodźców

Utworzono: 01-03-2022

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej wyznaczone zostały osoby koordynujące pomoc uchodźcom z Ukrainy. Koordynatorzy dostępni są w godzinach pracy urzędu:

  • Katarzyna Tabor - tel. 598 612 428, wew. 42
  • Zbigniew Maksymiuk - tel. 598 612 428, wew. 44 

Ponadto informujemy, że zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gmina jest zobowiązana do przekazywania informacji o przyjęciu na swój teren uchodźców.
W związku z tym, osoby, które już przyjęły lub chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy, proszone są o kontakt z wymienionymi wyżej koordynatorami celem przekazania informacji o liczbie przyjętych i adresie pobytu uchodźców.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia Ukraińców dostępne są na  stronach: 
www.pomagamukrainie.gov.pl
www.gdansk.uw.gov.pl/pomagamy-ukrainie

Fot. pixabay.com

Tło oraz dłoń ułożona w geście zwycięstwa w barwach ukraińskich. grafika