Umowa na dofinansowanie przebudowy ulicy Mostowej podpisana

Utworzono: 19-05-2021

W dniu 18 maja Wójt Gminy Ryszard Wittke oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę o wsparcie finansowe na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej".

Tym samym, czek na kwotę 1.406.714 zł,  z rąk Wojewody Pomorskiego odebrał Wójt Gminy.
Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,8 mln złotych.
W ramach projektu zaplanowano: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości min. 6 m, przebudowę oraz oświetlenie przejść dla pieszych, budowę pobocza, chodnika, kanalizację deszczową. Ponadto przebudowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy oraz most, co pozwoli na ruch samochodowy w obu kierunkach.

Podpisania umów na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonali także Starosta i Wice Starosta Powiatu Lęborskiego oraz włodarze Lęborka i Łeby. Wszystkie dokumenty sygnowano w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie.

Samorządowcy powiatu lęborskiego stojący w rzędzie przed budynkiem urzędu w Łebie.
Wystąpienie Wojewody Pomorskiego podczas spotkania dotyczącego podpisania umów o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wystąpienie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska podczas spotkania dotyczącego podpisania umów o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wójt Gminy oraz Wojewoda Pomorski podpisują umowę.
Uścisk dłoni oraz wymiana umów pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska, a Wojewodą Pomorskim.
Włodarze powiatu lęborskiego i Wojewoda Pomorski po podpisaniu umów stojący w rzędzie z tabliczkami informującymi o dofinansowaniu zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska udzielający wywiadu dla TVP 1.