Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej z pracownią techniczną dzięki wsparciu PSE

Utworzono: 16-09-2021

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej utworzona zostanie pracownia techniczna. Inicjatywa zostanie zrealizowana dzięki grantowi przyznanemu Gminie Nowa Wieś Lęborska w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych!

Stworzenie pracowni technicznej ma na celu zachęcenie uczniów do nauki i rozwijania swoich zainteresowań oraz pomysłów. W nowej przestrzeni prowadzone będą urozmaicone zajęcia, jak np. obróbka drewna, krawiectwo czy zajęcia kulinarne.
Pracownia pozwoli na rozwój umiejętności wszystkich chętnych uczniów.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

Źródło: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej