Szansa na grant tylko do 31 października

Utworzono: 13-10-2022

26 września Netto uruchomiło program Sąsiedzka Moc. W ramach akcji sieć sfinansuje 50 lokalnych inicjatyw przyznając granty w wysokości 10 000 lub 30 000 złotych. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje. Wpływ na ich wybór będą mieli klienci – głosując w sklepach.

Od 26 września do 31 października br. może go wypełnić każda pełnoletnia osoba, przedstawiciele instytucji, fundacji, stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola czy spółdzielni mieszkaniowej. Zgłaszając inicjatywę, należy wskazać obszar, którego ona dotyczy: ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność lub zwierzęta, krótko opisać projekt oraz określić koszt jego realizacji. Im rzetelniej wypełniony formularz i uzasadniony projekt – tym większa szansa na przejście do drugiego etapu programu, czyli głosowania w sklepach. O tym, które inicjatywy wezmą w nim udział, zdecyduje komisja programu.

Jakie inicjatywy można zgłosić?

  • odświeżenie placu zabaw,
  • budowa wybiegu dla psów,
  • postawienie ławki na pobliskim skwerze,
  • organizacja zajęć dodatkowych, np. z robotyki czy programowania dla dzieci i młodzieży,
  • kurs obsługi komputera dla seniorów,
  • szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej,
  • kurs samoobrony dla kobiet,
  • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
  • organizacja lokalnych zawodów biegowych albo turnieju piłkarskiego,
  • posadzenie nowych drzew w najbliższej okolicy.

Źródło oraz informacje o projekcie i regulamin znajdują się na stronie www.sasiedzkamoc.netto.pl

Grafika dekoracyjna.