Program "Wzmocnij swoje otoczenie". Złóż wniosek i zyskaj środki

Utworzono: 14-06-2021

Ruszył nabór do drugiej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie", do którego Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają samorząd, jego jednostki budżetowe np. przedszkola, szkoły, biblioteki oraz organizacje pozarządowe.
By ubiegać się o granty w wysokości do 20 tysięcy złotych należy zgłosić projekty społeczne wprowadzające korzystne i długotrwałe zmiany w lokalnym otoczeniu. Rekrutacja trwa do 30 czerwca.

Celem programu jest wsparcie najlepszych pomysłów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości ich życia i bezpieczeństwa. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej z siedmiu kategorii:

 • aktywność,
 • bezpieczeństwo,
 • edukacja,
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • środowisko naturalne,
 • zdrowie,
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Przykładowe cele, na które można zgłaszać projekty, zostały opisane w regulaminie programu. Co ważne, nasze propozycje stanowią tylko podpowiedź, dlatego równolegle zachęcamy do zgłaszania innych ciekawych inicjatyw, odpowiadających na potrzeby Państwa regionu.

Kompletne zgłoszenie w programie stanowi:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu;
 • ważny, posiadany przez uczestnika programu statut lub inny właściwy dokument potwierdzający działalność uczestnika (kopia dokumentu z ostatnich 6 m-cy poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • KRS lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej formularz zgłoszeniowy, do reprezentowania uczestnika oraz poświadczające możliwość zawierania przez uczestnika umów cywilno-prawnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych (kopia dokumentów  z ostatnich 6 m-cy poświadczona za zgodność oryginałem).

Komplet dokumentów jest do pobrania ze strony: https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/.

Na stronie znajdą Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://wzmocnijotoczenie.pl/faq/

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu, prosimy o kontakt z panią Lilianą Sidorczuk, e-mail: liliana.sidorczuk@pse.pl, tel. 573 451 455.

Na dalszym etapie, konsultacji w sprawach technicznych dotyczących wniosków udzielają także:
Aneta Obłąkowska-Gwóźdź, e-mail: aneta.oblakowska@propsypr.pl, tel. 512 063 848,
Kinga Pękalska, e-mail: kinga.pekalska@propsypr.pl, tel. 798 010 686.

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań.

Źródło: WzMOCnij swoje otoczenie

Element dekoracyjny. Logo Programu "Wzmocnij swoje otoczenie". grafika