Debata projektów strategicznych wypracowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka

Utworzono: 10-10-2022

Burmistrz Miasta Lębork – Witold Namyślak - jako Przewodniczący Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT-MOF) Lęborka wraz z Partnerami: Starostą Powiatu Lęborskiego – Alicją Zajączkowską, Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska – Zdzisławem Chojnackim, Wójtem Gminy Łęczyce – Piotrem Wittbrodtem, Burmistrzem Gminy Miejskiej Łeba - Andrzejem Strzechmińskim oraz Wójtem Gminy Wicko - Dariuszem Waleśkiewiczem zaprasza na spotkanie poświęcone projektom strategicznym, wypracowanym wspólnie z Partnerami ZIT-MOF Lęborka.

Debata odbędzie się 24 października 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (Sala Rajców nr 101).

Na spotkaniu będzie można zgłaszać własne propozycje przedsięwzięć wg poniższych bloków tematycznych:

  • Efektywność energetyczna.
  • Mobilność miejska.
  • Adaptacja do zmian klimatu.
  • Bioróżnorodność i ochrona przyrody.
  • Infrastruktura zdrowotna.
  • Imigranci.

Debata adresowana jest do organizacji pozarządowych, pracodawców i innych grup społecznych oraz do mieszkańców miasta Lęborka, Powiatu Lęborskiego, Gminy Nowa Wieś Lęborska, Gminy Łęczyce, Gminy Miejskiej Łeba oraz Gminy Wicko.

 

 

Element dekoracyjny. Herby gmin uczestniczących w ZIT.