Pracujący Rodzic

Utworzono: 11-02-2022

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje Program Specjalny "Pracujący Rodzic" w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 123 272,32 zł
Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie działaniami aktywizującymi 10 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu lęborskiego – zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dziecka.
W ramach projektu przewidziano do realizacji:

  1. Staże dla 2 osób,
  2. Prace interwencyjne dla 2 osób,
  3. Roboty publiczne dla 2 osób,
  4. Szkolenia indywidualnego /bony szkoleniowe dla 3 osób,
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) dla 1 osoby,
  6. Specyficzny element wspierający zatrudnienie:
    „Bon wizerunkowy” dla osób skierowanych na staż, podejmujących zatrudnienie w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Już dziś zgłoś swoją kandydaturę do udziału w projekcie!

Informacja dla osób zainteresowanych:
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, ul. Gdańska 35
Staże: pok. 102, tel. 598 667 133, 56
Roboty publiczne i Prace interwencyjne: pok. 203, tel. 598 667 125, 26, 39
Poradnictwo zawodowe: pok. 1, 207, tel. 598 667 143, 46, 48, 49
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje): pok. 103, tel. 598 667 127, 28, 36

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

Element dekoracyjny. grafika