Kampania informacyjna na temat praw pracowników sezonowych

Utworzono: 13-08-2021

Kampania Informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy na temat praw pracowników sezonowych w UE: "Rights for all seasons"- Prawa przez cały rok

Sieć EURES w Polsce od lipca 2021 roku prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała  do października 2021 roku.

Celem kampanii  jest podniesienie świadomości pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych. Mając to na uwadze Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej to specjalność sieci EURES. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce chcemy przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.

Celem kampanii w Polsce jest:

·     promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,

·     dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE

·     zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie w zakładce PRAWA PRZEZ CAŁY ROK, publikowane będą różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Element dekoracyjny. grafika