Informacja dla przedsiębiorców

Utworzono: 26-04-2021

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) regulujące m.in. nowe zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Element dekoracyjny. Kula z małą literką i w środku. Pod kulą napis informacja. grafika