Szczepimy się przeciw Covid-19

Utworzono: 25-05-2021

Szanowni Państwo

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tylko skuteczne przeprowadzenie akcji szczepień daje nam gwarancje na ostateczne przezwyciężenie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i jednocześnie zapewni najlepszą możliwą ochronę przed chorobą i jej powikłaniami. Świadczą o tym zarówno współczesne przykłady państw bardziej zaawansowanych w proces wakcynacji od Polski, jak i liczne przykłady eliminacji chorób zakaźnych za pomocą szczepień ochronnych na przestrzeni minionego wieku.

Świadomość mieszkańców Pomorza oraz sprawna organizacja punktów szczepień zaowocowała dotychczas najwyższą pozycją naszego województwa w postępie szczepień populacyjnych. Niestety wciąż jeszcze zbyt mało mieszkańców skorzystało ze szczepień, abyśmy mogli mówić o pełnej ochronie przed nawrotem fali zakażeń, hospitalizacji i zgonów. Niezwykle istotne jest aby dotrzeć do osób nieprzekonanych do szczepień z argumentami pozwalającymi ostatecznie przekonać je do podjęcia jedynej słusznej i w pełni racjonalnej decyzji – do poddania się szczepieniu!

Samorząd Województwa Pomorskiego przygotował i prowadzi intensywną akcję promującą szczepienia ochronne. Przygotowane w oparciu o konsultacje ze specjalistami materiały zapewniają rzetelność i wiarygodność danych. Jednocześnie pomorskie szpitale i przychodnie zorganizowały blisko 400 punktów szczepień. Wspólnie zaprośmy do nich wciąż wahających się mieszkańców naszego regionu, wesprzyjmy tych, którzy mogą mieć problemy z rejestracją lub dotarciem.

Niech odpowiedzialność za siebie i innych w obliczu trwającej pandemii pozostanie naszą wspólną sprawą i odpowiedzialnością.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Departamentem Zdrowia pod numerem telefonu 583 268 260  lub za pośrednictwem maila:dz@pomorskie.eu

Z poważaniem,
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Informacja graficzna.
Informacja graficzna.
Informacja graficzna.
Informacja graficzna.
Informacja graficzna.
Informacja graficzna.
Informacja graficzna.
Informacja graficzna.