Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2021 roku

Utworzono: 08-06-2021

Od dnia 7 czerwca 2021 roku Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej obsługuje bezpośrednio interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach urzędu gminy obowiązani są do:

  1. zakrywania ust i nosa zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  2. obowiązkowej dezynfekcji rąk,
  3. wchodzenia do urzędu gminy jedynie wejściem głównym,
  4. zachowania odległość od obsługującego pracownika oraz od innych osób.

Informujemy, że KASA urzędu gminy w dalszym ciągu jest przeniesiona na parter budynku urzędu gminy - dostęp od strony parkingu pomiędzy ośrodkiem zdrowia, a urzędem gminy.
Godziny otwarcia kasy od 7:30 do 14:15.

Niemniej zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

DOWODY OSOBISTE

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

Wszystkie wnioski dotyczące stałego, czasowego zameldowania lub wymeldowania można składać:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - CEIDG

Wszystkie wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

ZGONY

Zgłoszenie zgonu można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym do urzędu gminy zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

WARUNKI ZABUDOWY/USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalającej lokalizacje celu publicznego można składać:

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI

Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji można składać drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka; https://eboi.nwl.pl/eboi/

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

Wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów można składać drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka; https://eboi.nwl.pl/eboi/

WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

  1. pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,

  1. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka lub https://eboi.nwl.pl/eboi/

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcam w miarę możliwości do załatwiania spraw telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Wójt Gminy
Ryszard Wittke