Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Utworzono: 19-10-2022

W poniedziałek 17 października 2022 roku, w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Gminy na ręce dyrektorów złożył serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników placówek oświatowych oraz wręczył dyrektorom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w minionym roku szkolnym.
Nagrody otrzymali również nauczyciele. Wręczone zostały podczas uroczystości szkolnych, które bardzo uroczyście obchodzono 13 października. 
W uroczystym apelu w szkole w Redkowicach udział wzięła Monika Włusek - Zastepca Wójta Gminy, a Wójt Gminy Zdzisław Chojnacki wziął udział w apelu i wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonał przecięcia wstęgi i otwarcia Nowowiejskiego EKOcentrum w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej.

Nagrody wójta otrzymali:
Mariola Motyl – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicach
Grażyna Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej
Teresa Rycak – Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
Alicja Guźniczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu
Agnieszka Fitowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Redkowicach
Krzysztof Wojtysiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu

Marzena Maszota – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Leśnicach
Aleksandra Jeziorowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej
Marzanna Koss– nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej
Magdalena Ośnicka - nauczyciel w Zespole Szkół w Garczegorzu
Dorota Studzińska - nauczyciel w Zespole Szkół w Łebieniu
Ewa Chmielewska - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Redkowicach
Andrzej Mościcki - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Redkowicach
Irena Michnik – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej
Gratulujemy!

Foto: Urząd gminy, szkoły.

Wójt i nagrodzeni dyrektorzy w gabinecie wójta.
Występy uczniów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Łebieniu.
Dyrektor szkoły wręcza nauczycielom kwiaty podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Łebieniu..
Występy uczniów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej.
Wójt Gminy przecina wstęgę podczas otwarcia EkoCentrum.
Wójt Gminy przemawia podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej.
Występy uczniów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Redkowicach.
Zastępca Wójta wręcza kwiaty dyrektor szkoły podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Redkowicach.