Grant dla szkoły w Łebieniu

Utworzono: 20-07-2022

Zespół Szkół w Łebieniu przystąpił do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Dzięki wnioskowaniu o udzielenie wsparcia placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 43.750 zł (razem z wkładem własnym). Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz specjalistycznego oprogramowania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W celu efektywnego wykorzystania tych narzędzi, nauczyciele wezmą udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Element dekoracyjny. Logo szkoły. grafika