Trwają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Utworzono: 07-07-2022

Do 10 lipca 2022 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu uchwały dotyczącej utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu. Z treścią projektu statutu można się zapoznać na stronie bip.pomorskue.eu.

Uwagi i komentarze w tej sprawie można składać elektronicznie na adres mailowy: sejmik@pomorskie.eu lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Kancelaria Sejmiku – konsultacje społeczne, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 80-810.

Źródło: Sejmik Województwa Pomorskiego

Element dekoracyjny. grafika