Spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Utworzono: 24-08-2022

31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 17:00 w sali 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się spotkanie konsultacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Bursztynowy Pasaż". W ramach konsultacji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności dla przedstawicieli z sektorów - społecznego, gospodarczego i publicznego. Celem konsultacji jest zaangażowanie społeczności z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Bursztynowy Pasaż" w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.