Spotkanie przedstawicieli samorządów z PEJ odnośnie statusu prac nad budową elektrowni jądrowej

Utworzono: 05-01-2023

W wejherowskim starostwie 5 stycznia br. odbyło się kolejne robocze spotkanie lokalnych samorządów ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, które dotyczyło podsumowania dotychczasowo podjętych działań oraz najbliższych planów związanych z budową w gminie Choczewo elektrowni jądrowej.

Notatkę ze spotkania, która określa: opis tematu spotkania, podjęte decyzje i zaplanowane działania można pobrać z załącznika.

Element dekoracyjny. Logo Polskich Elektrowni Jądrowych. grafika