Spotkanie o planach budowy elektrowni jądrowej

Utworzono: 11-07-2022

W auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, 7 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Polskiej Elektrowni Jądrowej (PEJ) oraz PKP PLK, podczas którego rozmawiano o planie budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz inwestycjach towarzyszących. Jednym z tematów dyskusji była planowana modernizacja lub budowa linii kolejowej, która będzie docelowo obsługiwać elektrownię w przyszłości.

Do omawianych na spotkaniu przez przedstawicieli PKP PLK dwóch wariantów odniósł się Zdzisław Chojnacki Wójt Gminy, który podkreślił, że kompleksowa modernizacja i przywrócenie do użytkowania linii kolejowej LK230 na odcinku Wejherowo-Garczegorze, czyli wariantu I, jest dla Gminy Nowa Wieś Lęborska ogromną szansą nie tylko na rozwój inwestycyjny, ale także społeczny. Zamknięcie ruchu pasażerskiego tzw. "Choczewki" w 1992 roku przyczyniło się do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców miejscowości Obliwice, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Tawęcino i Bąsewice.
Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Źródło, fot.: Starostwo Powiatowe w Lęborku

Uczestnicy spotkania na auli oglądają prezentację. grafika