Zmiana terminu posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-11-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że zaplanowane na dzień 21 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska odbędzie się 22 listopada 2023 r. o godz. 15.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ireneusz Radtke