Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 18-02-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska bez udziału publiczności.
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
Marian Syldatk