Kody do Legimi na czerwiec już dostępne

Utworzono: 05-06-2023

Zapraszamy po kolejne kody do platformy Legimi.
Legimi to nie tylko ebooki, to również audiobooki i synchrobooki.
Od nowego roku z Legimi można korzystać również na czytnikach Kindle.

Kody wydawane są zgodnie z regulaminem. Zapraszamy do skorzystania z oferty.


Regulamin wydawania kodów do Legimi w Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej:

 1. Jeden Czytelnik może otrzymać tylko jeden kod dostępu do Legimi.
 2. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Nie ma możliwości rezerwacji kodu.
 4. Od 1 grudnia Biblioteka nie udostępnia czytelnikom kodów telefonicznie, mailowo ani poprzez wiadomość wysłaną do Biblioteki na Facebooku.
 5. Istnieją wyjątki od tej reguły rozpatrywane indywidualnie przez Dyrekcję Biblioteki, np. w przypadku niepełnosprawności osoby, kod do Legimi w jej imieniu za okazaniem jej karty lub dowodu tożsamości może uzyskać inna, upoważniona do tego osoba.
 6. W przypadku komunikatu o błędnym kodzie każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Bibliotekarz, który wydał kod zgodnie z procedurami wydawania kodów, nie ma obowiązku przekazania kolejnego kodu tej samej osobie, która zgłasza nieprawidłowości związane z wykorzystaniem kodu.
 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Biblioteki i w mediach społecznościowych.
 8. Czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu.
 9. Kod należy aktywować na stronie https://www.legimi.pl/pomorskie/ najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym został wydany (np. kod otrzymany 15 grudnia 2022 roku należy aktywować nie później niż 31 grudnia 2022 roku). Po tym dniu kod wygasa.
 10. Aktywowanie kodu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu udostępniania e-booków i polityki prywatności Legimi, dostępnych na stronie http://bibliotekanwl.pl/inne/regulaminy/.
 11. Czytelnik może korzystać z e-booków udostępnionych za pośrednictwem http://bibliotekanwl.pl/ wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.
 12. Czytelnik może czytać pobrane pliki na dwóch różnych urządzeniach (do wyboru: smartfon, tablet, e-czytnik, komputer – nie ma możliwości korzystania z dwóch urządzeń tego samego typu).

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska

Grafika dekoracyjna. grafika