Chodnik z granitowej kostki brukowej w Redkowicach

Utworzono: 11-05-2022

W Redkowicach wyremontowano 60-metrowy odcinek chodnika o szerokości 1,5 m, który prowadzi do terenów rekreacyjnych nad miejscowymi stawami.
Ze względu na bliskość zabytkowego ogrodu dworskiego z końca XVIII w. remont był opiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wskazał ten rodzaj nawierzchni, jako materiał właściwy dla zachowania dziedzictwa. Teren ten objęty jest Wojewódzką Ewidencją Zabytków.
Zadanie wykonał Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Chodnik prowadzący do terenów zielonych w Redkowicach. grafika