Ankieta dotycząca korzystania z ciągu pieszo-rowerowego w Garczegorzu

Utworzono: 26-01-2021

Prosimy o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety dotyczącej korzystania ze ścieżki pieszo-rowerowej w Garczegorzu.

ANKIETA ONLINE  

Inwestycja z 2018 roku obejmowała budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39 m od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 214 do miejscowości Garczegorze. Zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 149.584,15 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 454 489,35 PLN. Celem inwestycji była poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, poprzez poprawę dostępu do miejsc historycznych i kulturalnych.

Kolaż zdjęć przedstawiających ciąg pieszo-rowerowy do miejscowości Garczegorze. Na pierwszym planie ścieżka rowerowa w tle zabudowania i pola uprawne grafika