Komunikat w sprawie szczególnej opieki nad zwierzętami domowymi

Utworzono: 28-06-2017

KOMUNIKAT
W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI

W związku z pojawiającymi się sygnałami mieszkańców w sprawie otrucia zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, apeluję o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie zwierząt domowych (zwłaszcza psów i kotów), aby odpowiednio szybko zareagować i udzielić niezbędnej pomocy weterynaryjnej.

Prosi się o zachowanie wszelkich środków ostrożności w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia Państwa pupilów.

Ponadto prosi się rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac polowych polegających na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.

Prace należy wykonywać w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie, aby nie doprowadzić do zaburzenia naturalnego ekosystemu flory i fauny.

WÓJT
GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
/-/
RYSZARD WITTKE

Grafika 1: Komunikat w sprawie szczególnej opieki nad zwierzętami domowymi