Wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, spotkanie informacyjne

Utworzono: 19-06-2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom WSPARCIA DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W PROGRAMIE SPOTKANIA M.IN.:
* ​Jak założyć działalność gospodarczą dzięki Funduszom Europejskim.
* Podnieś swoje kwalifikacje i kompetencje - czyli możliwości rozwoju zawodowego dzięki szkoleniom i kursom językowym, komputerowym i zawodowym.
* Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
* Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla osób 50+ czyli możliwości skorzystania z dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska pracy lub z dofinansowania do wynagrodzenia.
* Porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ABC składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej.
* Programy profilaktyki zdrowotnej współfinansowane z Funduszy Europejskich.
* Zdrowie na plus - czyli porady dietetyka. Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji Poradni Promocji Zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu masy ciała).

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 CZERWCA 2017 R. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 09:00 - 13:00.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 27 czerwca wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: pomorskiewunii.pl

​​Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy.​​

Grafika 1: Wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, spotkanie informacyjne