W Nowej Wsi Lęborskiej wolontariat kwitnie

Utworzono: 26-10-2018

W Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej prężnie działa wolontariat. Współpracuje ściśle z wolontariatem "Siła marzeń" przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Podejmuje wspólnie różne inicjatywy na rzecz dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego. Prowadzone są działania rozpowszechniające idee czytania książek, edukacji związanej z przeciwdziałaniem przemocy i propagowania tolerancji osób niepełnosprawnych.

Działania jakie podejmują wolontariusze to min.:
- pomagają w: punkcie Przedszkolnym Terapeutyczno-Językowym "Podaruj Odrobinę Szczęścia", szkolnych oddziałach "0", w przedszkolu;
- pomagają w przygotowaniu wigilii dla emerytów i rencistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- organizują paczki dla osób potrzebujących;
- współpracują z Gminną Biblioteką oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury;
- współpracują z Uczniowskim Klubem Sportowym "Tęcza", Stowarzyszeniem EDUQ oraz Regionalnym Centrum Młodzieży z Lęborka.

Wolontariusze starają się o mini granty z funduszu "Akumulator Społeczny" i "Aktywni-pozytywni".
Dzięki zdobytym środkom w ostatnich latach zrealizowane zostały liczne przedsięwzięcia na terenie szkoły: dzień sportu, szkolny pokaz talentów, Dzień strażaka, Łamisłówka, zajęcia z młodymi odkrywcami, Mój przyjaciel miś oraz turnieje sportowe.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej już od pięciu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Eduq i co roku gości wolontariuszy z innych krajów. W związku z ogromnym zainteresowaniem uczniów, w tym roku szkolnym wolontariusze z Turcji goszczą u nas przez dwa miesiące. Ich głównym zadaniem jest współpraca z nauczycielami, przeprowadzanie zajęć związanych z kulturą, językiem i obyczajami z ich krajów. Najbardziej istotnym celem tego projektu jest przełamanie bariery językowej naszych uczniów, nauka tolerancji oraz poszerzanie horyzontów. Pomysłodawcą projektu oraz opiekunem zagranicznych wolontariuszy w szkole jest nauczyciel angielskiego Bartosz Stefanowski.

Opiekunami szkolnego wolontariatu są Panie: Grażyna Pospieszna, Agnieszka Rozenkranc, Grażyna Wójcik, Katarzyna Borowska i Angelika Frajnagiel.

Tekst, foto: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej.

Grafika 1: W Nowej Wsi Lęborskiej wolontariat kwitnie
Grafika 2: W Nowej Wsi Lęborskiej wolontariat kwitnie
Grafika 3: W Nowej Wsi Lęborskiej wolontariat kwitnie