Szkolenie - zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Utworzono: 23-10-2017

Szanowni Państwo,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:
* Prawa i obowiązki Beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty
​* Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:
- Ustawa wdrożeniowa - aktualizacja
- Kwalifikowalność wydatków - wytyczne horyzontalne
* Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
* Zasady kontroli projektów
* Informacja i promocja
* Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 25 października 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.​

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:
pomorskiewunii.pomorskie.eu

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Grafika 1: Szkolenie - zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.