Program stypendiów pomostowych

Utworzono: 13-05-2016
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniow3ym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017” (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.
Grafika 1: Program stypendiów pomostowych