Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2016 r.

Utworzono: 22-12-2015

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/116/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy  Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I.   Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2016 r.

Tytuł zadania publicznego:

  1. zadanie 1 – rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy –   15 000 zł,
  2. zadanie 2 – rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie  lekkoatletyka –  19 500 zł,
  3. zadanie 3 – rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna – 122 000 zł,
  4. zadanie 4 – rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate sportowe –  8 000 zł,
  5. zadanie 5 – rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa – 10 000 zł,
  6.  zadanie 6 – rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w  dyscyplinie strzelectwo sportowe -  5 500 zł.

II.  Wysokość środków publicznych:
Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości łącznej 180 000 zł.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZENIU.