Liga NGOs - bezpłatny program szkoleniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Utworzono: 21-09-2020

Liga NGOs to innowacyjny program, którego celem jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.
Zajęcia są prowadzone przez liderów organizacji społecznych, polityków, influencerów oraz ekspertów wspierających działalność trzeciego sektora. Udział w nich zwiększa kompetencje uczestników w zakresie funkcjonowania mechanizmów demokratycznego państwa prawnego.

Na Program składa się 7 weekendowych zjazdów (listopad-maj), w trakcie których uczestnicy będą brali udział w wykładach, warsztatach oraz będą realizowali własne projekty. Kolejnymi etapami programu są Projekt Społeczny (lipiec/sierpień) oraz Summer School (wrzesień).

Program jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia, nie pokrywają natomiast kosztu dojazdu.

Zjazdy będą odbywać się w ośrodkach szkoleniowych na terenie Warszawy lub okolic.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat) Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat) Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat) Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie www.ligangos.pl

Źródło: www.ligangos.pl

Plakat Liga NGOs - bezpłatny program szkoleniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych