Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z NGO

Utworzono: 29-10-2020

Konsultacje projektu „Wieloletni Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag są do pobrania poniżej.

Propozycje uwag można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego formularza na adres e-mail: izabela.michnowskai@gdansk.uw.gov.pl do dnia 5 listopada 2020 r.