„FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. SZKOLENIE

Utworzono: 14-01-2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Stowarzyszenie EDUQ zapraszają na szkolenie „FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019r. w godz. 9.00 – 14.00 w Lęborku, Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8. Szkolenie poprowadzi Grażyna Bolewska- prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

W programie szkolenia:
1. Wytyczne do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rodzaje wnioskodawców, terminy realizacji, kwoty dotacji idt.).
2. Wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny w konkursie.
3. Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego FIO
4. Omówienie formularza wniosku – jak zaplanować całe przedsięwzięcie (koszty, zasoby, narzędzia, harmonogram, rezultaty)

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Miejsce szkolenia: LĘBORK, STACJA KULTURA, ul. Dworcowa 8
Formularze zgłoszeniowe (dostępne poniżej) prosimy przesyłać na adres: magdalena.pipka@gmail.com lub dostarczyć osobiście – biuro EDUQ ul. Krzywoustego 1/135 Lębork do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 12.00.
Kontakt telefoniczny: 728 945 959

Grafika 1: „FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. SZKOLENIE