Sportowy piknik w Nowej Wsi Lęborskiej z okazji Dnia Dziecka

Utworzono: 25-05-2021

2 czerwca zapraszamy, do Nowej Wsi Lęborskiej, na piknik sportowy z okazji Dnia Dziecka.

Tego dnia od godz. 16:30 na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury zaplanowano liczne gry i zabawy sportowe pod opieką animatorów. Nie zabraknie też dmuchanej zjeżdżalni, poczęstunku i waty cukrowej. Drogie dzieci zabierzcie ze sobą rodziców. Wszystko odbywa się w ramach powstających na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska Klubów Rodziny.

Wydarzenie odbywa się zgodnie z projektem „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem zadania jest Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne.
Partnerami w projekcie są Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Fundacja Lokalna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie Kaszubskiej.

Celem projektu jest utworzenie do 31.12.2022 r. 64 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 120 osób (w tym 40 rodzin) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji uwzględniającej różny poziom potrzeb i oczekiwań. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Na szczycie plakatu logotypy organizatorów. Na dolnej belce baner z logotypami instytucji finansujących. Dzieci bawiące się na terenie zielonym. Rozproszone elementy graficzne związane ze sportem. Tekst o wydarzeniu na tle nieba.