Zaproszenie - konferencja Solidarni w Rozwoju - „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju”

Utworzono: 19-09-2022

Zapraszamy na konferencje Solidarni w Rozwoju – „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju", która odbędzie się 26 września 2022 r.  w godz. 9.30 -14.00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Portowej 13b w Słupsku. 

W programie min.:
Dlaczego warto wkroczyć na zieloną ścieżkę rozwoju? Jak nie wypaść z zielonego kursu w nowej gospodarce? Czym jest zrównoważony rozwój? Dla kogo jest zaadresowana zielona branża czasu wolnego? Jak w praktyce wyglądają „zielone zamówienia publiczne"?
W programie konferencji znajdą się nazwiska ekspertów oraz liderów opinii publicznej.
Nie zabraknie także przedstawicieli środowisk akademickich (Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku), a także kluczowych dla regionu instytucji otoczenia biznesu – Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Wydarzenie otworzy prelekcja prof. Jerzego Hausnera z Open Eyes Economy poświęcona zależnościom między gospodarką a klimatem.  

Rejestracja na konferencję: https://solidarniwrozwoju.pl/slupsk/

Program konferencji do obrania poniżej.

Źródło: Agencją Rozwoju Pomorza S.A. 

Element dekoracyjny.