Program WSPIERAJ SENIORA

Utworzono: 30-10-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej poszukuje WOLONTARIUSZY, którzy pomogą w dostarczaniu niezbędnych produktów seniorom do domu (artykuły spożywcze, higieniczne).
Koszty zakupów pokrywa senior.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod numerem tel. 598612474, e-mail: gops@gopsnwl.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie: www.wspierajseniora.pl

Adresatami programu są seniorzy od 70 roku życia, w tym szczególnie osoby samotne.

Dedykowana, całodobowa infolinia dla seniorów: 22 505 11 11.

Czas trwania akcji: od 20.10.-31.12.2020 r.

Grafika: Program Wspieraj Seniora