NABÓR WNIOSKÓW DLA POMORSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM Z BRANŻY CZASU WOLNEGO

Utworzono: 22-06-2020

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. ogłasza wezwanie konkursowe (zwane dalej „naborem”) do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (nabór nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20).

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:
- hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem), restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
- wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.

Wnioski można składać tylko elektronicznie.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinansowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.

Więcej informacji: TUTAJ

Grafika 1: NABÓR WNIOSKÓW DLA POMORSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM Z BRANŻY CZASU WOLNEGO