Uczniowie mogą znowu podróżować liniami ZKM Lębork bez biletów

Utworzono: 05-01-2022

Informujemy, że Gmina Nowa Wieś Lęborska od stycznia 2022 roku wznawia współpracę z Gminą Miastem Lębork w zakresie korzystania przez uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia i uczęszczają do szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasta Lębork, zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, z bezpłatnych przejazdów liniami komunikacyjnymi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku.

W związku z powyższym uczniowie nie będą otrzymywali biletów miesięcznych, ale zobligowani są do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej podczas podróżowania komunikacją miejską.

Ponadto informujemy, że dzieciom spełniającym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieciom do ukończenia 7 roku życia oraz ich opiekunom nadal będą kupowane bilety miesięczne, według zgłoszonych potrzeb.

Element dekoracyjny. Logo Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika