Umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy podpisana

Utworzono: 28-01-2021

Informujemy, iż w dniu 15 stycznia 2021 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska”
konsorcjum firm:

REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
Oddział Lębork:
ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork, tel. 598 622 068
oraz
Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o.
ul. Wiejska 1, 84-200 Kąpino
z siedzibą przy ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork tel. 598 622 418

Umowa na w/w zadanie z wyłonionym Wykonawcą została zawarta na okres od 15.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Grafika obrazująca ręce osoby trzymającej długopis i przygotowanej do podpisu umowy.