Zwrot podatku akcyzowego

Utworzono: 30-01-2018

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, pok. nr 15 (parter), lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Tel. 59 8612 428 (wew. 28)

_______________________________________________________________________________________________

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2018 r.
- gotówką w kasie urzędu gminy
- przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Grafika 1: Zwrot podatku akcyzowego