SUSZA! UWAGA ROLNICY!

Utworzono: 09-07-2019

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: suszy,
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej prosi o zgłoszenia w/w strat.

Szkody należy zgłaszać w formie wniosku zawierającego:
- imię i nazwisko właściciela gospodarstwa,
- miejscowość, telefon kontaktowy,
- termin zaistnienia szkody,
- rodzaj niekorzystnego zjawiska (huragan, susza, deszcz nawalny, zalanie),
- rodzaj i powierzchnia poszczególnych upraw zniszczonych,
- szacunkowy % strat w poszczególnych uprawach.

Termin składania wniosków: do 26 lipca 2019r., w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wzór wniosku zgłoszenia strat do pobrania poniżej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych - do zapoznania i pobrania poniżej.

Grafika 1: SUSZA! UWAGA ROLNICY!