Stosowanie środków ochrony roślin

Utworzono: 26-04-2018

W związku z wnioskami pszczelarzy posiadającymi pasieki na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska prosi o stosowanie się do następujących zasad przy stosowaniu środków ochrony roślin:

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy:
• aplikować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie;
• dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
• zachowywać minimalne odległości od pasiek;
• przestrzegać okresów prewencji;
• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Grafika 1: Stosowanie środków ochrony roślin