STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

Utworzono: 01-06-2018

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. W 2018 r. badania ankietowe będą realizowane przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych oraz czas im poświęcony zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm

Ankieter statystyki publicznej to pracownik urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa, posiadający legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Tożsamość ankietera realizującego badania na terenie województwa pomorskiego można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Gdańsku pod numer telefonu:
Gdańsk: 58 768-32-10, 58 768-31-63,
Chojnice: 52 397-40-62,
Słupsk: 58 842-84-56,
Tczew: 58 532-78-30

Kalendarium badań ankietowych 2018/styczeń 2019 do pobrania poniżej.

Grafika 1: STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE