Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”

Utworzono: 19-02-2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:
• Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych i krajowych Programów Operacyjnych – przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
• Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej - omówienie aktualnej oferty
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
• Poręczenia unijne, jako instrument zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla MŚP - Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
• Urząd Pracy bliżej pracodawców – możliwości wsparcia przedsiębiorców w 2019 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
• Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 25 lutego 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Program oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Grafika 1: Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”