Sołtysi na forum

Utworzono: 11-10-2018

Sołtysi na forum

Po raz czwarty liderzy sołectw powiatu lęborskiego spotkali się na Forum Sołtysów, zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Tematykę obrad zdominowały zagadnienia ochrony środowiska.
Zebranych przywitała Teresa Ossowska – Szara, Starosta Lęborski. Starosta zaprezentowała podsumowanie kadencji w zakresie współpracy samorządu powiatowego. Doceniła doskonałą współpracę z gminami szczególnie w zakresie współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych, które oprócz znaczącego wpływu na ogólne bezpieczeństwo komunikacyjne, usprawniają komunikację na terenie gmin i sołectw. –Doceniam działania państwa sołtysów w zakresie gospodarnego zarządzania funduszami sołeckimi, pozyskiwanie dodatkowych środków i zaangażowanie w inicjatywy proekologiczne. Gospodarowanie finansami to zawsze duża odpowiedzialność. Wszyscy Państwo spisali się w tym zakresie doskonale i jestem przekonana, że z bardzo dobrym skutkiem dla zaspokajania potrzeb państwa lokalnych społeczności. – dodała Teresa Ossowska – Szara, Starosta Lęborski.

O korzyściach płynących z zaangażowania mieszkańców powiatu w działania związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu mówiła Elżbieta Godderis, Wicestarosta Lęborski. – Organizowaliśmy pikniki, rajdy, zachęcaliśmy do przesiadania się na transport komplementarny, multimodalny, przy wykorzystaniu kombinacji ekologicznych (np. rower) i publicznych środków transportu, co z jednej strony poprawia płynność ruchu oraz zapobiega nadmiernemu zanieczyszczeniu środowiska, ponieważ rezygnujemy wtedy z podróżowania samochodami – dodała Wicestarosta Lęborski.
Violetta Kurkiewicz – Zajączkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w lęborskim starostwie, przybliżyła zasady akcji „Nie truj sąsiada. Nie wypada”, dotyczącej przeciwdziałaniu spalaniu śmieci w piecach gospodarstw domowych i promowaniu paliw ekologicznych, co długofalowo przekłada się na utrzymanie czystości powietrza, z której to czystości powiat lęborski słynie.

Gratulacje i upominki otrzymali sołtysi, którzy szczególnie wyróżnili się pod względem gospodarności i zaangażowania w inicjatywy proekologiczne. Starosta Lęborski nagrodziła: Justynę Lica, sołtys Karwicy, Annę Walkusz, sołtys Łebuni, Wiolettę Szymikowską, sołtys Bukowiny, Mariolę Wiśniewską, sołtys Mostów, Ryszarda Krygowskiego, sołtysa Rekowa Lęborskiego, Tomasza Gada, sołtysa Redkowic, Romana Downara – Zapolskiego, sołtysa Chocielewka, a także Jana Zawadkę, sołtysa Żarnowskiej, Danutę Skibińską, sołtys Wojciechowa i Jerzego Lisewskiego, sołtysa Wrześcia.
W spotkaniu z sołtysami uczestniczyli również przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych: Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborki i Ryszard Wittke, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Info i foto: Powiat Lęborski
Grafika 1: Sołtysi na forum
Grafika 2: Sołtysi na forum
Grafika 3: Sołtysi na forum
Grafika 4: Sołtysi na forum
Grafika 5: Sołtysi na forum
Grafika 6: Sołtysi na forum
Grafika 7: Sołtysi na forum
Grafika 8: Sołtysi na forum