Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”

Utworzono: 29-10-2020

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:
· w części „IDEA”:
· I miejsce - 5000 zł
· II miejsce - 4000 zł
· III miejsce - 3000 zł
· oraz 5 wyróżnień po 1000 zł
· w części „FAKT”:
· I miejsce - 5000 zł
· II miejsce - 4000 zł
· III miejsce - 3000 zł
· oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej.

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego smart@irwirpan.waw.pl lub telefonicznego: 228 269 436, 603 779 941.

Źródło: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Plakat Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”