Komunikat dla rolników - protokoły suszowe

Utworzono: 14-09-2019

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż do dnia 18 września 2019 r. należy zgłaszać się do tutejszego urzędu, do pokoju nr 3 w celu podpisania protokołów suszowych.

20 września 2019 r. protokoły zostaną przekazane do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku. Protokoły, które nie zostaną podpisane przez rolników, będą złożone bez podpisu, Wojewodzie Pomorskiemu.

Zastępca Wójta
Gminy Nowa Wieś Lęborska
/-/
Wojciech Guźniczak

Grafika 1: Komunikat dla rolników - protokoły suszowe