ASF- Inspekcja Weterynaryjna ostrzega, prosi i apeluje ...

Utworzono: 01-02-2018

Szanowni Państwo, Konsumenci!
Inspekcja Weterynaryjna ostrzega, prosi i apeluje, aby nie kupować, ze źródeł niewiadomego pochodzenia, dziczyzny oraz wieprzowiny, jak również produktów i przetworów spożywczych z tych mięs,. Wszelkie podejrzenia o nielegalności produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłaszać do właściwych terenowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.
Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, odbyło się spotkanie dotyczące działań podejmowanych przez służby, w związku ze stale zwiększającym się zagrożeniem wystąpienia na terytorium naszego województwa wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).
Zaplanowano następujące kierunki działań:
- zintensyfikowanie redukcji populacji dzików, które są wektorem rozprzestrzeniania afrykańskiego pomoru świń,
- przygotowanie organizacyjne ekip poszukiwawczych zwłok dzików w obwodach łowieckich, szkolenia w tym zakresie,
- intensywne monitorowanie przesyłek z krajów trzecich i bagażu podręcznego pod względem zawartości produktów pochodzenia zwierzęcego,
- zwiększenie kontroli transportu żywych świń i przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego,
- zwalczanie kłusownictwa, kontrola restauracji, targowisk, oraz sprzedaży dziczyzny,
- intensyfikacja akcji informacyjnej i wyposażenie podmiotów zainteresowanych i instytucji w ulotki informacyjne dotyczące zakazu przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich we wszystkich powiatach województwa pomorskiego.
Powyższe ustalenia zostały zaakceptowane przez przedstawicieli służb biorących udział w spotkaniu, tj. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, Inspekcję Weterynaryjną, Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Krajową Administrację Skarbową, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, GDDKiA, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Łowiecką.

Grafika 1: ASF- Inspekcja Weterynaryjna ostrzega, prosi i apeluje